Jämför Mina utbildningar (00)
Jämför sida vid sida!

Här hamnar alla utbildningar du vill jämföra mot varandra. Du kan max lägga till 4 st.

Hitta och lägg till utbildningar

Sverigetoppen

Till navigationen
Jämför! 1

Barnmorskeprogrammet

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 1/782 Topplista område (Vård och omsorg): 1/85
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Barnmorskeexamen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation), 1,5 år - 90 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Mer info
Jämför! 2

Barnmorskeutbildning, 90 högskolepoäng

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 2/782 Topplista område (Vård och omsorg): 2/85
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Barnmorskeexamen (kräver sjuksköterskeexamen och yrkeslegitimation), 1,5 år - 90 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Mer info
Jämför! 3

Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 3/782 Topplista område (Vård och omsorg): 3/85
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Sjuksköterskeexamen, 3 år - 180 hp · Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Mer info
Jämför! 4

Förskollärarutbildning, 210 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 4/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 1/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Förskollärarexamen, 3,5 år - 210 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Mer info
Jämför! 4

Produktionsingenjör - automatisering och Produktionsing...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 4/782 Topplista område (Teknik): 1/238
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Högskoleingenjörsexamen, 3 år - 180 hp · Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Automatiseringsteknik
Mer info
Jämför! 6

Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 6/782 Topplista område (Teknik): 2/238
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Civilingenjörsexamen, 5 år - 300 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Industriell ekonomi och organisation
Mer info
Jämför! 7

Utvecklingsingenjörsprogrammet 180 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 7/782 Topplista område (Teknik): 3/238
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Högskoleingenjörsexamen, 3 år - 180 hp · Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Industriell ekonomi och organisation
Mer info
Jämför! 8

Produktionsteknikerprogrammet

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 8/782 Topplista område (Teknik): 4/238
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Högskoleexamen, 2 år - 120 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Automatiseringsteknik
Mer info
Jämför! 9

Maskiningenjör, Co-op 180 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 9/782 Topplista område (Teknik): 5/238
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Högskoleingenjörsexamen, 3 år - 180 hp · Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Maskinteknik
Mer info
Jämför! 10

Grundlärarutbildning (åk F-3) resp.(åk 4-6), 240 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 10/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 2/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Grundlärarexamen, 4 år - 240 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Mer info
+ Se fler placeringar från Sverigetoppen!

Humaniora & teologi

Till navigationen
Jämför! 1

Produktionsledare - Media

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 28/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 1/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Medieproduktion
Mer info
Jämför! 2

Informations- och PR-programmet

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 36/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 2/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
Mer info
Jämför! 3

Kandidatprogrammet i arbetslivskommunikation

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 83/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 3/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Engelska
 • Svenska/Nordiska Språk
Mer info
Jämför! 4

Kulturarv i samtid och framtid (tidigare Kulturmiljöpro...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
Sverigetoppen: 113/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 4/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Arkeologi
 • Övrigt inom historisk-filosofiska ämnen
 • Historia
 • Kulturvetenskap
 • Religionsvetenskap
 • Övrigt inom humaniora
Mer info
Jämför! 5

Grundlärarprogrammet inriktning 4-6

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 132/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 5/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Svenska som andraspråk
 • Svenska/Nordiska Språk
 • Övrigt inom humaniora
Mer info
Jämför! 6

Språkkonsultprogrammet/Kandidatutbildning till språkkon...

Samverkan genom:
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 167/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 6/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Svenska/Nordiska Språk
Mer info
Jämför! 7

Journalistik i nya medier

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 189/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 7/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
Mer info
Jämför! 8

Språkkonsultprogrammet

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 195/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 8/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Svenska/Nordiska Språk
Mer info
Jämför! 9

Informationsdesign - Rumslig gestaltning

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 197/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 9/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Medieproduktion
Mer info
Jämför! 10

Journalistprogrammet 180 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 214/782 Topplista område (Humaniora och teologi): 10/53
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Journalistik
Mer info
+ Se fler placeringar

Juridik & samhällsvetenskap

Till navigationen
Jämför! 1

Förskollärarutbildning, 210 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 4/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 1/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Förskollärarexamen, 3,5 år - 210 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Mer info
Jämför! 2

Grundlärarutbildning (åk F-3) resp.(åk 4-6), 240 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 10/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 2/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Grundlärarexamen, 4 år - 240 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Mer info
Jämför! 3

MSc in Business & Management / International Business

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 14/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 3/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Masterexamen, 2 år - 120 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Övrigt inom ekonomi och administration
Mer info
Jämför! 4

Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grun...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 16/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 4/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Grundlärarexamen, 4 år - 240 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt
Mer info
Jämför! 5

Risk- och krishanteringsprogrammet

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 17/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 5/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Sociologi
 • Ledarskap, organisation och styrning
 • Övrigt inom samhällsvetenskap
 • Övrigt inom juridik och sammhällsvetenskap
 • Statsvetenskap
Mer info
Jämför! 6

Entrepreneurship - Corporate Entrepreneurship and Innov...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 18/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 6/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Magisterexamen, 1 år - 60 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Företagsekonomi
 • Övrigt inom juridik och samhällsvetenskap
Mer info
Jämför! 7

Butikschefsprogrammet 120 & 180 hp

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 24/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 7/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Högskoleexamen, 2 år - 120 hp · Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Företagsekonomi
Mer info
Jämför! 8

IT-design programmet: Affärssystem och ekonomi

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 29/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 8/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Informatik/Data- och systemvetenskap
Mer info
Jämför! 9

Personalvetare, med inriktning mot arbets- och organisa...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 33/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 9/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Psykologi
Mer info
Jämför! 9

Personalvetare, med inriktning mot säkerhet och risk i ...

Samverkan genom:
 • Praktik
 • Mentorföretag
 • Projektarbeten
 • Exjobb
Sverigetoppen: 33/782 Topplista område (Juridik och samhällsvetenskap): 10/282
EXAMENSTYPER UTBILDNINGEN LEDER TILL: Kandidatexamen, 3 år - 180 hp
UTBILDNINGEN INNEHÅLLER:
 • Psykologi
Mer info